Dejiny knižnej maľby

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

na Slovensku

vo svete

~~~~~~~~~~~~~~

Úvod

Slovník

Obrázky

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~

Medieval

Book Painting

in Slovakia

Photos

~~~~~~~~~~~~~~