Ukážky knižných malieb vytvorených na území Slovenska

III. galéria

R21. Erbová listina m. Košíc z r. 1423 - Erb m. Košice
R22. G. de Baysio: Rosarium decretorum, Argentinae cca 1473 - Pápež v kruhu kardinálov
R23. Erbová listina mesta Bratislavy "A" z r. 1436
R24. Gratianus: Decretum cum apparatu, Venetiis 1474 - Mladý pár na okraji lesa
R25. Gratianus: Decretum cum apparatu, Venetiis 1474 - Iniciála Q s kvetinou
R26. Gratianus: Decretum cum apparatu, Venetiis 1474 - Iniciála Q s ružičkou
R27. J. P. de Ferrariis: Completio moderne jud. practice, Venetiis 1473 - Alegória spravodlivosti
R28. Gratianus: Decretum cum apparatu, Venetiis 1474 - Mladý pár uzaviera manželstvo
R29. Graduale Posoniense z r. 1487 - Iniciála U s postavou sv. Kataríny

R30. Graduale Cassoviense, Pars II, z r. 1518 - Iniciála P so sv. Petrom na tróne