Ukážky knižných malieb vytvorených na území Slovenska

II. galéria

R11. Missale Posoniense "D" okolo r. 1403 - Ornamentálne T
R12. Missale Posoniense "D" okolo r. 1403 - Iniciála P s postavou starca
R13. Missale Posoniense "D" okolo r. 1403 - Iniciála D s postavou J. Krstiteľa
R14. Missale Posoniense "D" okolo r. 1403 - Ornamentálne R
R15. Missale Posoniense "D" okolo r. 1403 - Iniciála A s kráľom Dávidom
R16. Missale Posoniense z r. 1377 - Kánonový obraz: iniciála T s Kristom v Getsem. záhrade
R17. Missale Posoniense"E" z I. štvrtiny 15. stor. - Iniciála U s modliacou sa ženou
R18. Missale Posoniense"E" z I. štvrtiny 15. stor. - Iniciála A s kráľom Dávidom
R19. Kremnická mestská kniha, zdobená asi r. 1410 - Celostranový Posledný súd
R20. Kremnická mestská kniha, zdobená asi r. 1410 - Celostranové Ukrižovanie