Ukážky knižných malieb vytvorených na území Slovenska

I. galéria

R1. Missale Posoniense "C" z r. 1330-40 - Iniciála N
R2. Missale Posoniense "C" z r. 1330-40 - Iniciála R
R3. Concordantia discord. canonum zo zač. 14. stor. - Iniciála O
R4. Concordantia discord. canonum zo zač. 14. stor. - Iniciála C
R5. Concordantia discord. canonum zo zač. 14. stor. - Iniciála Q s dvojicou snúbencov
R6. Missale Posoniense z r. 1377 - Iniciála A s výjavom Zvestovania P. M.
R7. Missale itinerantium z I. pol. 14. stor. Kanónový obraz Ukrižovania
R8. Missale Posoniense "B" z I. pol. 14. stor. - Kánonový obraz Krista - Vir dolorum
R9. Missale Posoniense "A" asi z r. 1341 - Kreslené D s kľačiacim mníchom
R10.  Missale Posoniense "C" z r. 1330-40 - Iniciála S